Midlövs Bygg AB - Logga
Hem
Om Företaget
Vad vi gör
Eksjöhus
Referenser
Bra att veta
Kontakta Oss
Hur det går till
Vill du på ett effektivt sätt komma igång med någon form av byggnation så är det bra att ha lite kunskap om själva byggprocessen. De flesta av oss vet att det vanligtvis krävs ett bygglov (blanketter)för att bygga nytt eller bygga till. Men vid lite större byggnationer krävs även att du har någon som är kvalitetsansvarig och att en kontrollplan upprättas.

Det är klokt att se sig om efter en kvalitetsansvarig (KA) så snart som möjligt, för du lär ändå få anlita någon för ditt projekt förr eller senare. Den kvalitetsansvarige kan hjälpa dig att uppfylla de gällande tekniska egenskapskrav som finns, dvs hur bygget skall utformas på ett riktigt sätt. Målet är ju att bygget ska bli ett gott byggverk.

För att nå detta ändamål så skall en kontrollplan upprättas enligt plan- och bygglagen. Här anges vilka kontroller som skall göras, alltså vilka punkter som är viktiga att följa upp och se till att de är rätt utförda. Det hela bygger på dokumenterad egenkontroll som byggherren (vanligtvis ägaren) ska utföra. Det bästa är att utföra kontrollen tillsammans med KA. Kontrollplanen ska bygga på de ovan nämnda tekniska egenskapskraven som finns, t.ex. bärförmågan och beständighet.

Vad som lätt glöms bort är bygganmälan. Innan du drar igång skall en bygganmälan göras, minst tre veckor innan. Detta görs bland annat för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om man behöver kalla till ett byggsamråd.

Verkar processen krånglig? Det behöver det inte vara. Om du vet, efter samråd med KA, att bygglov krävs så är det bäst att skicka in alla pappren samtidigt till byggnadsnämnden. Läggs det upp på rätt sätt så brukar det gå snabbt och smidigt.

Blanketter till bygglov, bygganmälan m.m. kan du finna på kommunens hemsida.

© Midlövs Bygg AB 2010